Pociąg do ekologicznych podróży, czyli Discover EU!

Pociąg do ekologicznych podróży czyli Discover EU

W dzisiejszym świecie, gdzie zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej dotkliwe, ekologiczne podróże stają się priorytetem dla wielu podróżników. Jednym z fascynujących projektów promujących ekologiczne podróże jest „Discover EU” – inicjatywa Unii Europejskiej, która umożliwia młodym, dopiero wchodzącym w dorosłość (przynajmniej z prawnego punktu widzenia) ludziom eksplorację kontynentu przy użyciu środków transportu publicznego, głównie pociągów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu programowi, jego wpływowi na środowisko i korzyściom, jakie niesie ze sobą.

 
Discover EU – ekologiczne podróże dla młodych

Discover EU to projekt, który został uruchomiony przez Unię Europejską w 2018 roku. Celem inicjatywy jest umożliwienie młodym Europejczykom w wieku 18 lat podróżowania po Europie w sposób przyjazny dla środowiska. Program daje młodym ludziom z państw członkowskich Unii Europejskiej (oraz ich terytoriów zależnych), ale także państw zrzeszonych z programem Erasmus+, możliwość odkrywania różnorodności kulturowej, historycznej i przyrodniczej Starego Kontynentu, a jednocześnie promuje zrównoważone formy transportu.

 

Korzyści dla środowiska

Wybór pociągów jako głównego środka transportu w ramach projektu Discover EU ma ogromny wpływ na środowisko. Pociągi są znacznie bardziej ekologiczne niż samoloty czy samochody, ponieważ zużywają mniej energii i emitują mniej szkodliwych gazów cieplarnianych. Podróżowanie pociągiem jest zazwyczaj również mniej stresujące i mniej uciążliwe niż podróżowanie samolotem, co może zachęcać więcej osób do wyboru tej formy transportu.

 

Promowanie kultury i wartości europejskich

Program Discover EU nie tylko wspiera ekologiczne podróże, ale także promuje zrozumienie różnorodności kulturowej i dziedzictwa Europy. Podróżujący mają okazję poznać nowych ludzi, próbować regionalnych kuchni i doświadczać różnych tradycji. To wszystko przyczynia się do wzrostu poczucia jedności europejskiej i zrozumienia dla innych kultur.

 

Wsparcie dla młodych Europejczyków

Projekt Discover EU to także inwestycja w młodych ludzi. Daje im szansę na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zdobywanie doświadczeń życiowych i poszerzanie horyzontów. Wiele osób uważa, że podróżowanie jest edukacją samą w sobie, a dzięki temu programowi młodzi ludzie mogą zdobywać nową wiedzę, która niekoniecznie jest dostępna w tradycyjnym systemie edukacyjnym.

 

Pierwsze edycje

Program już od samego swojego początku cieszył się sporą popularnością i nie narzekał na problemy dotyczące liczby potencjalnych beneficjentów, gdyż w ciągu zaledwie trzech pierwszych rund, czyli od roku 2018 do połowy roku 2019, chęć uczestnictwa w ”Discover EU” wyraziło w przybliżeniu 275 000 młodych ludzi. Aż 50 000 z nich udało się z resztą otrzymać upragnione bilety.

 

Czy jest jeszcze dla mnie miejsce?

Ostatnia runda kwalifikacyjna trwała od 4 do 18 października 2023 roku. Zgłoszenia można było dokonać za pomocą European Youth Portal pod warunkiem spełnienia dwóch kryteriów – posiadania obywatelstwa kraju biorącego udział w projekcie (czyli np. polskiego) oraz urodzenia się w roku 2005. Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2024 roku, natomiast zgłoszenia na kolejną rundę będą przyjmowane już na wiosnę. Tym z Was, którzy zdecydują się wziąć udział, życzymy powodzenia! – Discover EU to bowiem okazja nie tylko do poznania nowych kultur, ale również do zrobienia tego w zrównoważony sposób.

 

Bibliografia:

Oficjalna strona internetowa programu Discover EU: https://youth.europa.eu/discovereu_pl

Raport Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page

 Eurail: https://www.eurail.com/en

Autor artykułu: Igor Szweda
Autor

Igor Szweda

EDE Team Member - Anna Niemiec
Autorka grafiki

Anna Niemiec

Scroll to Top