Świadomość wzrasta, problem nie maleje. O zanieczyszczeniu lasów

21/11/2022
Liczne akcje sprzątania lasów niestety nie niwelują problemu zanieczyszczenia polskich lasów. W trakcie spacerów można napotkać wysypiska śmieci, nie tylko w rzadko uczęszczanych miejscach. Warto więc zadać sobie pytania: Kto to robi? Dlaczego? Po co? I przede wszystkim – co możemy z nimi zrobić?

Wysypisko wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Tylko w ciągu jednego roku, do lasów wywieziono 108 tysięcy m3. Koszty ich usunięcia sięgają nawet 20 milionów złotych. Co takiego ludzie wyrzucają do lasów? Ponad 80% śmieci w lasach to śmieci użytkowe, zaczynając od opakowań, aż po sprzęt AGD, meble  oraz części samochodów. Sytuacje wywożenia tego typu przedmiotów do lasów są zadziwiające, patrząc na to, że w każdej gminie funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać określone rodzaje odpadów.

Czy wywóz śmieci grozi mandatem?

Według przepisów ustawy Prawa ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy ustawy o lasach, kary za zaśmiecanie lasów mogą dotykać zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Za wywóz śmieci do lasu grozi mandat w wysokości do 500 zł, grzywną, naganą lub nawet aresztem. Można również orzec nawiązkę o równowartości kosztów wykopania, usunięcia odpadów z gleby.

Nie tylko estetyka

Śmieci mają negatywny wpływ nie tylko na estetykę lasów, ale również na zanieczyszczenie planety oraz życie leśnych zwierząt. Dzikie wysypiska, w przeciwieństwie do tych legalnych, nie są oddzielone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii i żwiru. Przez to substancje toksyczne mogą przedostać się do gleby, co powoduje między innymi skażenie wód podziemnych i powierzchniowych, co odbija się na jakości wody pitnej. Podczas rozkładu, śmieci emitują niebezpieczne gazy, które mogą prowadzić do samozapłonu, a także rozwoju niebezpiecznych dla człowieka grzybów i bakterii. Co więcej, zwierzęta zwabione zapachem, często zjadają resztki i opakowania pozostawione przez człowieka, co jest dla nich niebezpieczne i może skutkować np. zaklinowaniem w słoiku, czy też reklamówce foliowej.

Bibliografia:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/wspolna-akcja-na-rzecz-czystych-lasow-1 https://youngface.tv/zanieczyszczenia-lasu-kto-to-robi-po-co-i-dlaczego/ https://drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/ochrona-lasu#.Y1quqm5BxPY https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zasmiecanie-lasu-a-prawo

Autor artykułu: Laura Brzeska
Autor

Laura Brzeska

Graficzka: Anna Niemiec
Autor grafiki

Anna Niemiec

Scroll to Top