Ślad węglowy - czym tak właściwie jest i co z nim zrobić?

28/11/2022

Zmiany klimatyczne obejmują wszystkie sfery naszego życia i nie sposób jest się już uwolnić od ich efektów. Każdy z nas, podejmując różne aktywności, codziennie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych – obecnie jednego z największych zagrożeń dla naszej planety. Aby podsumować ich ilość w przystępny sposób, a tym samym skłonić ludzi do refleksji, wprowadzono jakiś czas temu do środowiska termin ‘ślad węglowy’.

Ślad węglowy wyrażany jest w najbardziej przystępnej jednostce – CO2e/jedn. funkcjonalna. Najczęściej ilość gazów jest wyrażona w tonach. Dla ułatwienia zakłada się zatem, że stężenie dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery ma identyczny skutek jak stężenie porównywanego gazu. Wzór na wyliczanie śladu węglowego jest także tak uniwersalny, że można go dostosować zarówno do grupy ludzi jak i jednej osoby.

Ślad węglowy wraz ze śladem wodnym stanowią sumę śladu środowiskowego, tak więc całkowitej analizy piętna człowieka na zasobach naturalnych Ziemi. Oczywiście, wyniki tych kalkulacji są bardzo często uogólniane, a ich głównym celem jest po prostu uświadomienie ludzi o skutkach ich działań. Wszystko kręci się wokół wykorzystania zasobów planety. Obecnie na świecie obserwujemy stały przyrost populacji – oznacza to, że wyczerpywanie zasobów naszej planety jest również wzmożone i szybko może się wymknąć spod kontroli. Średni ślad węglowy na osobę w Stanach Zjednoczonych wynosi 16 ton, co jest jednym z najwyższych wskaźników na świecie. Globalnie średni ślad węglowy jest bliższy 4 tonom. Aby mieć największą szansę na uniknięcie wzrostu globalnych temperatur o 2℃, średni globalny ślad węglowy rocznie musi spaść do poniżej 2 ton do 2050 roku.

W 2004 roku powstał pierwszy internetowy kalkulator śladu węglowego, dzięki któremu każdy człowiek mógł zrozumieć swój wpływ na środowisko w najbardziej jasny sposób. Od tej pory system obliczający jest stale aktualizowany i ulepszany. Najbardziej pomocny jest przy codziennych wyborach i dylematach. Na przykładzie transportu: lot samolotem emituje 285 g węgla na kilometr, w porównaniu ze 104 g w przypadku jazdy samochodem i 14 g – pociągiem. Łatwo jest zobaczyć różnicę i będąc kierowanym chęcią rozsądnego życia, wybrać najmniej szkodliwą opcję. Jeśli chcesz sam sprawdzić swój ślad węglowy, pamiętaj, aby korzystać ze sprawdzonych źródeł takich jak: https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc

Co ciekawe, ślad węglowy jest już pojęciem często spotykanym w negocjacjach przedsiębiorstw. Dlaczego? Przedsiębiorcy, współpracując z firmami międzynarodowymi, głównie z Wielkiej Brytanii, gdzie termin ‘ślad węglowy’ pojawił się w użyciu najwcześniej, są wręcz zobligowani do obliczania śladu węglowego dla swojej działalności bądź produktów. Firmy są zobligowane do raportowania śladu węglowego swojej działalności do organizacji Carbon Disclosure Project, która chce pomagać planecie poprzez motywowanie przedsiębiorstw do działań prośrodowiskowych oraz dzielenia się osiągnięciami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dobrze więc widzieć, że dzięki takim nowinkom technologicznym przypomina się o obowiązku dbania o planetę zarówno jako jednostka w życiu prywatnym, jak i w pracy, dokonując wyborów na większą skalę.

Bibliografia:

https://www.carbonfootprint.com/

https://www.footprintnetwork.org/our-work/climate-change/

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc

Autor artykułu: Antonina Greszczuk
Autor

Antonina Greszczuk

Graficzka: Anna Niemiec
Autor grafiki

Anna Niemiec

Scroll to Top