odnawialne źródła energii

Wstępnie o OZE w Polsce

26/09/2022
Odnawialne źródła energii w przewidywaniach na 2035 będą stanowić ponad połowę globalnej produkcji energii. Z tego też powodu warto jak najwięcej dowiedzieć się w tym temacie, szczególnie w kontekście Polski, która jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek realizować wspólne plany dotyczące zmniejszenia zużycia węgla oraz ropy. Co więcej, Porozumienie  Paryskie z 2015 roku zakłada całkowitą rezygnację z paliw  kopalnych w obrębie wspólnoty do 2050 roku. W Polsce  najpopularniejszymi rodzajami zielonej energii są: energia biomasy, energia słoneczna, geotermalna, wodna oraz wiatrowa. Każda z  tych innowacji ma swoje wady oraz zalety, które wpływają znacznie na środowisko, jak również i społeczeństwo.
 

Energia słoneczna – fotowoltaika

Jeśli rozważyłbyś przejście na energię słoneczną, najbardziej popularną i wydajną opcją jest zainstalowanie paneli słonecznych. Zazwyczaj umieszczane na dachu domu z powodu ekspozycji na  światło słoneczne, panele słoneczne wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, które pochłaniają fotony ze światła słonecznego i  pozwalają na późniejsze użycie zdobytej energii. Głównymi zaletami przede wszystkim jest przyjazność środowisku oraz oszczędność w dłuższym terminie. Jest to również narzędzie proste w utrzymaniu. Natomiast na początku inwestycja wiąże się ze sporymi kosztami: w 2022 roku to od  15 990 zł za instalację o mocy 3.30 kWh. Co więcej, produkcja paneli słonecznych ma negatywny wpływ na środowisko i pozostawia po sobie ślad węglowy i nie będzie to najlepszy wybór dla każdego domu z racji klimatu, cienia – nie będą równie wydajne w każdym wypadku.

Energia z biomasy

Elektrownie stanowią ok. 5-7% ogółu wytwarzanej energii ze  źródeł odnawialnych. Biomasa to materia roślinna i zwierzęca, która ulega biodegradacji. Z czasem jest ona spalana, a wydobywane ciepło jest używane do produkcji energii. Do głównych zalet pobierania energii z biomasy należy ochrona środowiska, połączona z redukcją odpadów. Co więcej, źródeł jest naprawdę bardzo sporo, więc cena pozostaje niska. Niestety ten rodzaj OZE nie jest idealny, jako że wiąże się z wycinką lasów oraz potrzebą dużych obszarów na uprawę. Co więcej, budowa elektrowni jest bardzo kosztowna i dwutlenek węgla jest emitowany do atmosfery podczas spalania.

Energia geotermalna

Jest to rodzaj energii odnawialnej pobieranej z głębi Ziemi. Pochodzi z ciepła wytwarzanego podczas pierwotnego formowania  się planety i radioaktywnego rozpadu materiałów. Ta energia cieplna jest magazynowana w skałach i płynach w centrum Ziemi.

W Polsce na skalę przemysłową wykorzystuje się ją głównie w tzw.  ciepłowniach geotermalnych, a na małą skalę korzysta się z niej  dzięki wspomnianym już pompom ciepła. Głównym benefitem w tym wypadku jest niski ślad węglowy oraz niezależność od warunków klimatycznych i pogodowych. Natomiast spore koszty instalacji często odstraszają potencjalnych nabywców, których z racji małej dostępności geotermii i tak nie ma wielu.

Energia wodna

Energia wodna to jedno z najstarszych i największych źródeł energii odnawialnej, które wykorzystuje naturalny przepływ płynącej wody do wytwarzania energii  elektrycznej. Energia wodna niesie ze sobą zalety takie jak niskie koszty czy stabilność produkcji. Niestety występują również wady, takie jak ingerencja w środowisko naturalne oraz następujące w przyszłości problemy, dotyczące braku wody.

Energia wiatrowa

Turbiny wiatrowe gromadzą i przetwarzają energię kinetyczną wytwarzaną przez wiatr na energię elektryczną. Odnawialność wiatru jest oczywista – nie możemy mówić tu o długotrwałym niedoborze czy całkowitym wyczerpaniu.

Co więcej, jest to darmowy i jeden z najczystszych rodzajów energii. Nierzadko niestety bywa on niebezpieczny dla ekosystemu i nie należy on do tanich w początkowych inwestycjach.

Źródła:

https://kb.pl/porady/energia-odnawialna-w-polsce-4- najpopularniejsze-zrodla-energii/

https://www.automatyka.pl/wiadomosci-i-komunikaty/ najpopularniejsze-oze-w-polsce-160775-10

https://www.kolektory.com/instalacje-fotowoltaiczne-ceny/instalacje fotowoltaiczne-ceny.html

https://www.nsenergybusiness.com/features/newsmajor-pros-and cons-of-biomass-energy-5845830/

https://swiatoze.pl/odnawialne-zrodla-energii-jak-wyprodukowac energie-nie-szkodzac-srodowisku/

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/geothermal-energy

https://www.esoleo.pl/baza-wiedzy/poradnik-fotowoltaika-esoleo/oze-i-ekologia/energia-geotermalna-i-jej-wykorzystanie/

https://www.mew24.pl/wiadomosci/pokaz/3,energetyka-wodna plusy-i-minusy

https://justenergy.com/blog/wind-energy-pros-and-cons/

Autor artykułu: Julia Gutowska
Autor

Julia Gutowska

Graficzka: Anna Niemiec
Autor grafiki

Anna Niemiec

Scroll to Top