Willow project

WILLOW PROJECT – odzew ekologów wobec decyzji Joe Bidena

W poniedziałek 13 marca  świat obiegła informacja dotycząca nowego projektu inwestycji, zaakceptowanego przez administrację prezydenta USA – Joe Bidena. Wspomniana inicjatywa określana jest mianem “Willow Project” i dotyczy odwiertów na Alasce w celu wydobycia złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Podjęta przez amerykański rząd decyzja spotkała się z negatywnym odzewem ze strony ekologów: nie tylko […]

WILLOW PROJECT – odzew ekologów wobec decyzji Joe Bidena Read More »